Napisz do nas
Masz pytania?Napisz do nas

Czym się kierować przy wyborze kursu przygotowującego do Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego?

Zadaniem każdego ucznia kończącego pierwszy etap edukacyjny, czyli szkołę podstawową, jest napisanie Egzaminu Ósmoklasisty. To pierwszy najważniejszy egzamin w życiu młodego człowieka. Mimo, że egzamin ten jest obowiązkowy dla każdego ucznia i teoretycznie nie można go nie zdać, jednak uzyskany wynik warunkuje czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, czy też jego aplikacja zostanie odrzucona. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniego kursu przygotowującego do tego ważnego egzaminu.

Poziom egzaminu

Docelowym poziomem Egzaminu Ósmoklasisty według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) jest poziom A2/A2+. Po roku 2021 poziom wzrośnie do A2+ oraz B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi, czyli jak widać poziom trudności wzrośnie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego trwa 90 minut. W tym czasie uczniowie wykonują od 13 do 17 zadań opartych na podstawowych kompetencjach, którymi są:

  • analiza i interpretacja usłyszanych i przeczytanych tekstów,
  • przetwarzanie i poprawne stosowanie środków i funkcji językowych (mediacja) oparte na znajomości słownictwa i gramatyki języka angielskiego,
  • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte, w których uczeń wybiera poprawną odpowiedź spośród podanych, jak i zadania otwarte, które wymagają samodzielnego sformułowania poprawnych odpowiedzi. Co ciekawe, w arkuszu mogą wystąpić również zadania wymagające odpowiedzi w języku polskim, mające na celu sprawdzenie, czy uczeń poprawnie i w szczegółach przetwarza informacje. W nowej podstawie programowej kładziony jest nacisk na funkcje komunikacyjne języka i mimo, że Egzamin Ósmoklasisty ma formę pisemną, są w nim jednak zawarte zadania sprawdzające umiejętności komunikacyjne, którymi uczeń powinien dysponować.

Co może sprawić ósmoklasiście największą trudność?

Egzamin Ósmoklasisty jest egzaminem stawiającym uczniowi wysoką poprzeczkę w zakresie wiedzy i umiejętności realizowanych w podstawie programowej przez wszystkie lata nauki w szkole podstawowej. Niektóre z zadań, zwłaszcza te oparte na analizie i interpretacji tekstów, opierające się na znajomości słownictwa oraz gramatyki, mogą stanowić dla ucznia prawdziwą trudność, zwłaszcza że niektóre typy zadań pojawiają się dla uczniów klas ósmych po raz pierwszy. Dużym wyzwaniem jest również wypowiedź pisemna, za którą można uzyskać aż 20% wszystkich punktów. Oceniana jest nie tylko poprawność wypowiedzi, ale również spójność wypowiedzi i bogactwo zastosowanych form leksykalnych i gramatycznych. Prawie każdy ósmoklasista już po wstępnym przejrzeniu arkusza egzaminacyjnego, zauważy niektóre typy zadań po raz pierwszy w życiu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ na lekcjach w szkole, zazwyczaj uczą się słownictwa, gramatyki, słuchania i mówienia. Nowością jest mediacja, czyli przetwarzanie informacji. Do tej pory takie umiejętności w polskich szkołach były nieczęsto rozwijane. A czasu na przygotowania coraz mniej…

Jak przygotować się do Egzaminu Ósmoklasisty?

Najlepszą formą przygotowania się do Egzaminu Ósmoklasisty, czyli powtórzenia materiału zrealizowanego w szkole, a także nadrobienia zaległości powstałych z różnych przyczyn, jest zapisanie się na dobrze skomponowany kurs przygotowujący. Obecnie jedną z najlepszych form pracy jest uczestnictwo w zajęciach dedykowanych stricte Egzaminowi Ósmoklasisty, organizowanych przez szkołę językową. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów przy wyborze odpowiedniej szkoły.

Doświadczenie

Aby wybrać tę najlepszą szkołę językową, warto jest sprawdzić ile lat istnieje na rynku, kto ją prowadzi, jacy lektorzy w niej pracują, czy zatrudnia metodyka i ilu uczniów/słuchaczy już w niej wykształcono. Dobra szkoła zatrudnia profesjonalnych lektorów, którzy nie tylko doskonale znają podstawę programową (w tym przypadku podstawę programową szkoły podstawowej), ale również posiadają gruntowną wiedzę na temat formy egzaminu, rodzaju zadań w nim zawartych oraz sposobów i zasad ich oceniania. Jeżeli nad przebiegiem kursu czuwa metodyk, możesz być pewny, że Twoje dziecko jest w dobrych rękach. Ponieważ forma egzaminu, poziom, rodzaje zadań ciągle ewoluują, warto sprawdzić, czy szkoła zapewnia swoim lektorom szkolenia w zakresie rozwijania kompetencji lektorskich.

Sposób pracy szkoły

Niezwykle istotne jest, aby dowiedzieć się w jakim trybie prowadzony jest kurs przygotowawczy. Z metodycznego punktu widzenia, wskazane jest, aby zajęcia odbywały się częściej niż raz w tygodniu, aby zdążyć zrealizować cały zakres materiału oraz nadrobić zaległości. Idealną opcją są lekcje w trybie 2×90 minut tygodniowo. Uczeń a takim trybie intensywnie pracuje, pobudza pracę mózgu i zwiększa swoje możliwości koncentracji i zapamiętywania. Lektor natomiast dostaje możliwość prezentacji arkuszów egzaminacyjnych na pojedynczych spotkaniach, tak, jak to wygląda na egzaminie, czyli w faktycznym czasie jego trwania. Jeżeli szkoła, którą wybierzesz dostosuje swoją ofertę do szkolnego planu lekcji ucznia, możesz być spokojny, że dobrze zarządzasz nie tylko czasem swojego dziecka, ale również całej rodziny.

Egzaminy próbne

Szkoła organizująca kursy przygotowujące do egzaminu powinna mieć w ofercie również egzaminy próbne. Uczeń dzięki nim poznaje środowisko egzaminacyjne, uczy się pracować z arkuszem odpowiedzi, do którego we wcześniejszych latach nauki nie był przyzwyczajony, uczy się zarządzać czasem (nie zapominajmy, że egzamin ósmoklasisty to tylko 90 minut i aż 13-17 zadań, w tym również wypowiedź pisemna!). Po egzaminie próbnym uczeń dostaje wyniki, dostaje indywidualną informację zwrotną dotyczącą swoich mocnych stron, ale również obszarów do poprawy.

Praca w grupie

Przy wyborze szkoły oferującej kurs egzaminacyjny, ważne jest również, aby zwrócić uwagę na wielkość grup. Nie powinny być one zbyt liczne. Optymalna wielkość grupy egzaminacyjnej to 6-10 osób, a idealna to 8 osób. W związku z tym, że egzamin oparty jest na funkcjach komunikacyjnych, praca w grupie lub praca w parach staje się niezwykle istotna. Mediacja, czyli zadania i strategie komunikacyjne, to nie tylko analiza i synteza tekstu, ale również praca zespołowa, będąca jedną z kluczowych umiejętności współczesnego świata.

Nie ma na co czekać!

Czas leci, a termin egzaminu ósmoklasisty coraz bliżej. Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się na kurs przygotowujący, sprawdź w swojej okolicy, czy jest tam szkoła językowa, która spełniając warunki opisane powyżej, pomoże Twojemu Ósmoklasiście ukończyć szkołę podstawową z sukcesem i dostać się do wymarzonego liceum lub technikum. To inwestycja w przyszłość Twojego Dziecka.

Zapoznaj się z ofertą Number One: https://no1.gd/oferta/kurs-przygotowujacy-do-egzaminu-8-klasy/

Teenage schoolboy sitting at classroom and doing exam with his classmates.